Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,66 mln euro wobec 2,89 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 31,34 mln euro wobec 28,62 mln euro rok wcześniej.