Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 117,08 mln zł wobec 159,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1749,25 mln zł wobec 1744,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 29,61 mln zł zysku netto wobec 89,68 mln zł zysku rok wcześniej.