"W pierwszym półroczu, Grupa Belvédère odnotowała dobrą dynamikę swej działalności, wspomaganej sprzedażą wyrobów na rynkach międzynarodowych. Wódka Krupnik nadal odnosi sukcesy w Polsce, zwiększając udział w polskim rynku o pięć punktów, w porównaniu do wyników za I półrocze ubiegłego roku. Pomimo trudnych uwarunkowań ekonomicznych na niektórych rynkach, wierzymy w możliwości grupy, jeśli chodzi o jej dalszy rozwój" - powiedział prezes Krzysztof Tryliński, cytowany w komunikacie.

Belvedere podało, że w Polsce, gdzie zrealizowane zostało jest 60,4 proc. obrotu, w I półroczu poziom działalności został utrzymany. Przychody wzrosły o 3 proc. r/r.

"Wódka Krupnik odnotowała 14,5 proc. udział w rynku, podczas gdy w I półroczu 2011 udział ten wynosił 9,6 proc.. Łącznie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012, sprzedaż wódek grupy osiągnęła 21,9 proc. udziałów w całym rynku wódki, a w porównywalnym okresie poprzedniego roku obrotowego był to wynik 19,5 proc." - podano w komunikacie.

We Francji (27,9 proc. obrotu), w I półroczu sprzedaż spadła o 2,8%. Na taki wynik miała wpływ przede wszystkim działalność Spiritueux (alkohole mocne). 1 stycznia br. weszła bowiem w życie podwyżka podatku od alkoholi, więc klienci dokonali większych zakupów pod koniec ubiegłego roku. Sprzedaż działalności Vins (wina) wzrosła w pierwszych sześciu miesiącach br. o 7 proc..

Na Litwie (5,3 proc. obrotu) odnotowano 15-proc. wzrost. W II kwartale wzrost przychodów sięgnął 18,3 proc.. W Stanach Zjednoczonych (2,6 proc. obrotu) wyniki pozostają praktycznie na tym samym poziomie, co w I półroczu 2011, z lekkim, 0,5 proc. spadkiem.

Spółka oczekuje powrotu tendencji wzrostowej w II półroczu bieżącego roku obrotowego. W Danii (1,2 proc. obrotu) sprzedaż wyraźnie wzrosła w skali roku – o 28,9 proc.. Podobnie satysfakcjonujący wynik jest zakładany w drugim półroczu.