Zysk operacyjny wyniósł 32,34 mln zł wobec 25,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody wyniosły 259,17 mln zł wobec 193,53 mln zł rok wcześniej.