Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,07 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

"Na poziomie EBITDA Grupa zrealizowała 3,6 mln zł zysku w porównaniu do 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Poprawie uległy również przepływy gotówkowe generowane w ramach Grupy – w pierwszym półroczu 2012 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 5,8 mln zł w stosunku do -3,6 mln zł w pierwszym półroczu 2011" - podała spółka w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody wyniosły w I poł. br. 104,00 mln zł wobec 46,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 0,82 mln zł straty netto wobec 8,88 mln zł straty rok wcześniej.