Wynik z działalności bankowej wzrósł o 20% w skali roku do 145,7 mln zł w I półroczu. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł o 9,7 pkt proc. w skali roku do 77,8% w I półroczu. ROE netto wzrosło o 3,5 pkt proc. w skali roku do 9,4% na koniec czerwca. Suma bilansowa banku wzrosła o 28% r/r do 5.746 mln zł na koniec czerwca.

Bank poinformował wcześniej, że w związku z brakiem decyzji głównych akcjonariuszy (Poczta Polska i PKO BP) odnośnie dokapitalizowania banku, ograniczył sprzedaż kredytów hipotecznych. Sprzedaż kredytów hipotecznych w lipcu sięgnęła 50 mln zł wobec 100 mln zł, które bank oceniał wcześniej jako naturalny poziom. W sierpniu poziom sprzedaży ma być podobny, co w poprzednim miesiącu. W I półroczu br. sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 596 mln zł (wzrost o 30% r/r), a saldo tych kredytów zwiększyło się o 96% r/r do 2.173 mln zł.

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wyniosła 310 mln zł w I półroczu (wzrost o 12% r/r), a saldo tych kredytów wyniosło 1.124 mln zł (wzrost o 18% r/r). Saldo kredytów udzielonych firmom wzrosło o 12% r/r do 1.095 mln zł na koniec czerwca. Sprzedaż tych kredytów wyniosła 174 mln zł od początku roku. Portfel kredytowy ogółem zwiększył się o 46% r/r do 4.391 mln zł na koniec czerwca.

W I półroczu bank udzielił kredytów wartości 632 mln zł.

"Jeśli chodzi o depozyty i pozyskiwanie klientów w drugiej połowie roku, to nie spodziewamy się spadku dynamiki. W przypadku kredytów będą one niższe, ale nadal dwucyfrowe" - powiedział Bogus.

Depozyty ogółem wzrosły o 27% w skali roku do 5.078 mln zł. W I półroczu bank pozyskał 394 mln zł nowych depozytów.

W I półroczu bank pozyskał 116 tys. nowych klientów (111 tys. ROR), a ich liczba przekroczyła 1,2 mln na koniec czerwca. W skali roku liczba klientów detalicznych wzrosła o 266 tys., a liczba ROR o 221 tys. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 12,3% na koniec czerwca wobec 11,9% rok wcześniej.