Dla porównania, rok wcześniej, liczba osób, które zdecydowały się na zmianę swojego funduszu emerytalnego wynosiła 127,8 tys. Oznacza to, że w ciągu roku liczba transferowanych członków spadła aż 50-krotnie, podały Analizy Online. Nieznaczne zmiany w strukturze rynku przyniosła już majowa sesja transferowa, gdzie fundusz zmieniło tylko 12,5 tys. członków. Podczas sesji transferowych z ostatnich 5 lat, fundusze zmieniało przeciętnie 130 tys. osób. Tak drastyczna zmiana wynika z zakazu akwizycji, który obowiązuje od początku bieżącego roku.

„Nowe regulacje całkowicie zmieniły sytuację na rynku. Przykładowo jeszcze w 2011 roku, bilans przyjść i odejść dla ING OFE, w każdej sesji wynosił średnio -12,8 tys. Obecnie ING OFE drugi raz z rzędu ma dodatnie saldo, które wyniosło w sierpniu ponad 0,9 tys. przerejestrowanych członków. Warto podkreślić, że fundusz ten osiąga ponadprzeciętne wyniki i bardzo dobrze wypada w naszych comiesięcznych rankingach"- podano w raporcie.

Na plusie ostatnią sesję transferową zakończyło również Generali OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień", które w wyniku transferów powiększyły liczbę uczestników odpowiednio o 0,3 tys. osób oraz 0,1 tys. osób. Fundusze te powtórzyły swoje osiągnięcia z sesji majowej, kiedy również zajęły 2 i 3 miejsce pod względem bilansu przyjść i odejść. W sierpniu, dodatnim saldem transferów mogło się jeszcze pochwalić tylko OFE Warta. W pozostałych 10 funduszach saldo zmian było natomiast ujemne. Najgorsze saldo odnotował jeden z największych funduszy - Aviva OFE.

W porównaniu ze skalą odejść z poprzednich lat jego poziom jest jednak symboliczny. W sierpniowej sesji transferowej Avivie ubyło 0,3 tys. członków. Blisko 0,2 tys. członków straciły Allianz Polska OFE, AEGON OFE oraz OFE Pocztylion. Z kolei OFE AXA, które od 2003 roku każdą sesję kończyło z większą liczbą członków, drugi raz z rzędu odnotowuje ujemny bilans przyjść i odejść.

Od listopada 1999 roku fundusz emerytalny zmieniło ponad 4,6 mln uczestników. W bieżącym roku, po trzech sesjach transferowych liczba ta wynosi jedynie 117,9 tys. członków. Bilans dwóch ostatnich sesji to natomiast jedyne 14,6 tys. członków.