"Głównym powodem straty były czynniki, na które spółka miała ograniczony wpływ. Przede wszystkim chodzi o rosnące koszty zakupu gazu z importu w połączeniu z niekorzystnymi wahaniami kursu złotego niepokrywanymi przez taryfę zatwierdzoną przez prezesa URE, wprowadzoną 31 marca 2012 roku" - podała spółka w komunikacie prasowym.

Strata operacyjna na poziomie grupy PGNiG wyniosła 52,63 mln zł wobec 1072,80 mln zł zysku rok wcześniej. "Decydujący wpływ na to miała strata w wysokości 1,4 mld zł w segmencie obrót i magazynowanie, która obniżyła wynik operacyjny o blisko 1,6 mld zł w porównaniu do I półrocza 2011. Koszty zakupu gazu obniżyły marżę na jego sprzedaży do minus 11 proc. w pierwszym półroczu. Marża na sprzedaży gazu w drugim kwartale 2012 roku wyniosła minus 13 proc., co jest najgorszym wynikiem zanotowanym od IV kwartału 2008 roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Skonsolidowane przychody wyniosły 14764,37 mln zł wobec 11523,36 mln zł rok wcześniej. Spółka nie podała w raporcie danych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. miała 296,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1023,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 299,94 mln zł wobec 1178,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8946,57 mln zł wobec 7045,01 mln zł rok wcześniej.. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 204,08 mln zł straty netto wobec 1186,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Na złe wyniki wypracowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwo (PGNiG) w I półr. br. wpłynęły czynniki z znacznej mierze niezależne od spółki, poinformowała prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa. Firma uruchomiła już procesy restrukturyzacyjne, których celem jest znalezienie oszczędności i dodatkowych dochodów, dodała prezes.

"Wpływ na złe wyniki wypracowane przez GK PGNiG w pierwszym półroczu 2012 roku mają czynniki, na które spółka ma bardzo ograniczony wpływ. Dlatego wspólnie z pracownikami PGNiG SA podjęliśmy szereg decyzji, których celem jest odwrócenie obecnego trendu. Trwa procedura arbitrażowa w sporze z Gazpromem, która wierzymy, że doprowadzi do obniżki cen w umowie, mającej największy wpływ na nasze wyniki" - powiedziała Piotrowska-Oliwa, cytowana w komunikacie.

Spółka podkreśla, że najważniejsze czynniki, które pogorszyły wyniki, a na które ma ona ograniczony wpływ, to rosnące koszty zakupu gazu z importu w połączeniu z niekorzystnymi wahaniami kursu złotego niepokrywanymi przez taryfę zatwierdzoną przez URE, wprowadzoną 31 marca br.

W prezentacji na temat wyników spółka poinformowała, że zwiększenie ceny taryfowej paliwa gazowego średnio o 17% od 31 marca 2012 nie pokryło kosztów pozyskania gazu w II kw. 2012, przede wszystkim wskutek silnej deprecjacji złotego w maju/czerwcu br. "Doprowadziło to do ujemnej marży na sprzedaży gazu wysokometanowego, która w II kwartale 2012 spadła do -13%, co jest najniższym wynikiem od IV kwartału 2008. Spowodowało to także konieczność dokonania po raz pierwszy odpisu aktualizującego na zapasach gazu ziemnego (-66 mln zł)" - napisała spółka.

Prezes poinformowała, że PGNiG uruchomiło już procesy restrukturyzacyjne, których głównym celem jest dostosowanie spółki do wyzwań. "Chodzi zwłaszcza o zbliżające się uwolnienie polskiego rynku gazu oraz nieuchronnego pojawienia się realnej konkurencji. Podkreślam, że nie tylko szukamy oszczędności, ale staramy się wypracowywać dodatkowe dochody" - powiedziała Piotrowska-Oliwa.

PGNiG podało, że działania restrukturyzacyjne rozpoczęły się od centrali. W kolejnych miesiącach będą sukcesywnie rozszerzone na pozostałe oddziały PGNiG.
"Zmiany polegają na spłaszczeniu struktury zarządzania i łączeniu komórek organizacyjnych o zbliżonych kompetencjach. Efektem zmian, które są konsultowane z radą pracowników i związkami zawodowymi, będzie zmniejszenie liczby kadry kierowniczej. Na tym etapie nie są przewidywane grupowe zwolnienia pracowników" - czytamy dalej w komunikacie.

W I półroczu 2012 roku koszty uległy zmniejszeniu o 2% r/r, a w samym II kw. 2012 r. - o 14% w ujęciu rocznym.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 52,63 mln zł wobec 1072,80 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14764,37 mln zł wobec 11523,36 mln zł rok wcześniej.