Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 60,63 mln euro wobec 123,43 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 347,46 mln euro wobec 455,19 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 34,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 85,97 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 694,04 mln euro wobec 839,99 mln euro.