Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 37,68 mln zł wobec 6,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 207,63 mln zł wobec 62,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 17,70 mln zł zysku netto wobec 16,15 mln zł zysku rok wcześniej.