Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 114,00 mln zł wobec 87,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 760,10 mln zł wobec 580,40 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 111,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) wobec 78,30 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1418,10 mln zł wobec 1081,00 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. br. wyniósł 111,12 mln zł wobec 78,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie półrocznym.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 120,50 mln zł zysku netto wobec 68,87 mln zł zysku rok wcześniej.