Analitycy szacowali wartość indeksu na 46,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2012 roku 45,3 pkt. wobec 44,0 pkt. na koniec lipca - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 44,2 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2012 r. 47,5 pkt. wobec 47,9 pkt. w lipcu - podano we wstępnych wyliczeniach.

Analitycy szacowali wskaźnik na 47,7 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2.000 firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, wyniósł w sierpniu 2012 roku 45,1 pkt wobec 43,0 pkt na koniec lipca - podano we wstępnym wyliczeniu.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 43,4 pkt.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w sierpniu 2012 roku 48,3 pkt. wobec 50,3 pkt. na koniec lipca - podano we wstępnym wyliczeniu.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 50,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, wyniósł w sierpniu 2012 roku 46,2 pkt. wobec 43,4 pkt. na koniec lipca - podano we wstępnym wyliczeniu.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 43,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, wyniósł w sierpniu 2012 roku 50,2 pkt. wobec 50,0 pkt. na koniec lipca - podano we wstępnym wyliczeniu.

Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 50,0 pkt.