Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,43 mln zł wobec 13,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 71,47 mln zł wobec 80,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 4,10 mln zł zysku netto wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej.