Skonsolidowane przychody wyniosły 20,52 mln zł wobec 28,77 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 4,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 44,69 mln zł wobec 55,10 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 6,19 mln zł zysku netto wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej.