Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale 56,4 proc. wobec 56,0 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,8 proc. wobec 50,1 proc.