W ujęciu narastającym, za 7 miesięcy 2012 r., sprzedaż wyniosła 227,5 mln zł, co oznacza wzrost o 14% r/r, podała spółka w komunikacie. Szacunkowa wielkość skonsolidowanej marży handlowej w lipcu 2012 r. wyniosła 39% i była niższa o 2 pkt proc. od marży zrealizowanej w lipcu ub. r.

"Podobnie jak w całym sezonie wiosenno-letnim, marża w lipcu była niższa ze względu na mniej korzystne kursy walut oraz bardziej agresywne przeceny ze względu na nasilającą się walkę konkurencyjną" - powiedział wiceprezes Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie. W ciągu 7 miesięcy tego roku sprzedaż grupy wyniosła 227,5 mln zł i była o 14% wyższa r/r, zaś marża w tym okresie wyniosła 44%, czyli o 1 pkt proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

"W sieci dyskontowej poziom sprzedaży w lipcu br. wyniósł 17 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r. Natomiast poziom sprzedaży po 7 miesiącach br. osiągnął 118,4 mln zł i tym samym wzrósł o 17% r/r. Szacunkowa marża handlowa w pierwszych 7 miesiącach wyniosła 39% i była na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej" - podano w komunikacie.

Sieć Textilmarket na koniec lipca składała się z 273 sklepów własnych o łącznej powierzchni 60,1 tys. m.kw., co oznacza 24% przyrost powierzchni handlowej r/r. "Wartość sprzedaży na rynku modowym Grupy Redan w lipcu wzrosła o 15% r/r i wyniosła 17 mln zł, a za 7 miesięcy 109,1 mln zł, co oznacza 10% wzrost.

Szacunkowa marża handlowa w pierwszych 7 miesiącach wyniosła 49,4%, co oznacza poziom niższy od roku poprzedniego o 3 pkt proc." - podano także.

W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec lipca funkcjonowało 218 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 34,7 tys. m. kw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 19% r/r.