Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,78 mln zł wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 288,86 mln zł wobec 261,96 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 7,14 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 475,71 mln zł wobec 432,17 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 17,26 mln zł straty netto wobec 28,40 mln zł zysku rok wcześniej.