Zysk operacyjny na poziomie grupy w I poł. 2012 wyniósł 37,60 mln zł wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody w I poł. 2012 wyniosły 308,05 mln zł wobec 166,19 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2012 Dom Development miał 14,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody w tym okresie wyniosły 144,02 mln zł wobec 20,18 mln zł rok wcześniej.