Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 84,96 mln zł wobec 46,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4213,05 mln zł wobec 2564,63 mln zł rok wcześniej.

"Skokowy wzrost skali działalności Grupy Eurocash, znajdujący odzwierciedlenie w kilkudziesięcioprocentowym wzroście przychodów, jak i pozostałych wyników finansowych, to przede wszystkim efekt konsolidacji od początku 2012 r. wyników przejętej Grupy Dystrybucyjnej Tradis. W okresie II kwartału dodała ona do przychodów Grupy Eurocash niemal 1,5 mld zł, a w całym I półroczu tego roku prawie 2,9 mld zł" - napisała spółka w komunikacie prasowym.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 62,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 44,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7947,81 mln zł wobec 4644,00 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 18,54 mln zł zysku netto wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej.