Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,15 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 155,56 mln zł wobec 92,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 1,33 mln zł zysku netto wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej.