Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 19,61 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 230,57 mln zł wobec 154,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 2,42 mln zł zysku netto wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.