Z kolei wskaźnik wyprzedzający wyniósł -35,8 pkt (wobec -34,4 pkt miesiąc wcześniej i -28,9 pkt rok wcześniej). GUS podkreśla, że pogorszenie bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej w sierpniu 2012 r. spowodowane zostały przede wszystkim pogorszeniem oczekiwań na najbliższych 12 miesięcy w zakresie: sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (o 2,4 pkt proc.) oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 2,7 pkt proc.).

"Spadła także wartość ocen zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach (o 1,6 pkt proc.) oraz dokonywania ważnych zakupów (o 0,6 pkt proc.). Natomiast ocena zmian w sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprawiła się o 1,7 pkt proc." - głosi komunikat. "Pogorszenie poziomu wskaźnika wyprzedzającego wynika przede wszystkim z niższych ocen oczekiwanych zmian w najbliższych 12 miesiącach dotyczących: sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju" - czytamy dalej.

GUS podał, że obniżyły się też – po niewielkiej poprawie w lipcu – oceny zmian poziomu bezrobocia (o 1,2 pkt proc.). Nieznacznie poprawiła się natomiast (o 0,6 pkt proc.) ocena perspektyw oszczędzania pieniędzy - po trzech miesiącach spadku tego wskaźnika.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego. W sierpniu 2012 r. badanie przeprowadzono na próbie 1 669 gospodarstw domowych.