Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 7,40 mln euro wobec 12,15 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 36,41 mln euro wobec 30,74 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 9,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 20,72 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 65,50 mln euro wobec 56,19 mln euro.