Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,22 mln zł wobec 13,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 140,29 mln zł wobec 110,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 7,38 mln zł straty netto wobec 4,51 mln zł zysku rok wcześniej.