Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 42,40 mln zł wobec 51,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1158,22 mln zł wobec 1061,16 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2012 Dębica miała 38,28 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2012 roku wobec 19,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 736,59 mln zł wobec 520,96 mln zł rok wcześniej.