Skonsolidowane przychody wyniosły 741,59 mln zł wobec 568,49 mln zł rok wcześniej.

W I połowie 2012 roku spółka miała 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 17,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1501,54 mln zł wobec 1216,10 mln zł.