Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 21,91 mln zł wobec 16,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1411,56 mln zł wobec 1519,39 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 35,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 23,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2870,67 mln zł wobec 3289,17 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 26,11 mln zł zysku netto wobec 22,06 mln zł zysku rok wcześniej.