Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 8,92 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 194,87 mln zł wobec 170,16 mln zł rok wcześniej. "Na wynik Grupy miały negatywny wpływ zarówno wyniki części dyskontowej, jak i modowej.

Wynik na sprzedaży części modowej uległ pogorszeniu w stosunku do zeszłego roku o 5,8 mln zł, natomiast części dyskontowej o 2,1 mln zł. Największy wpływ na wyniki obu rynków miał niższy przyrost sprzedaży (w części dyskontowej o 18%, natomiast w części modowej o 11% ) w stosunku do przyrostu kosztów (w części dyskontowej o 29%, natomiast w części modowej o 18%) oraz w przypadku części modowej spadek marży (-2,7 pp.)" - czytamy raport.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 3,55 mln zł straty netto wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.