"Wynik finansowy netto Grupy Zelmer w I półroczu 2012 r. wyniósł 6,4 mln zł w porównaniu do 30,6 mln zł w I półroczu 2011 r. Jest to jednorazowy efekt rozpoznania na dzień 30 czerwca 2011r. korzyści podatkowej o potencjalnej wartości łącznie 24 mln zł dotyczącej amortyzacji podatkowej znaku towarowego i ulgi podatkowej z działalności strefowej na terenie nowej fabryki w Rogoźnicy. Porównywalny wynik finansowy netto za I półrocze 2012 r. bez efektu rozpoznania korzyści podatkowych, o których mowa w poprzednim zdaniu wyniósł 8,6 mln zł i jest wyższy o ponad 30% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r." - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,48 mln zł wobec 11,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 294,00 mln zł wobec 281,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 27,56 mln zł zysku netto wobec 10,92 mln zł straty rok wcześniej.