Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie grupy wyniósł 21,19 mln zł wobec 22,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 81,05 mln zł wobec 82,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 0,95 mln zł straty netto wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.