Zysk operacyjny PGE na poziomie grupy wyniósł 3103,71 mln zł wobec 2660,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14950,93 mln zł wobec 13915,33 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała w raporcie danych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. miała 1.529,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1.205,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1.823,79 mln zł wobec 1.476,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7.908,23 mln zł wobec 7.268,79 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 290,44 mln zł zysku netto wobec 2414,55 mln zł zysku rok wcześniej.