Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 29,11 mln zł wobec 22,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1539,91 mln zł wobec 1112,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 19,77 mln zł zysku netto wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej.