Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 51,65 mln zł wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 132,17 mln zł wobec 115,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 17,58 mln zł zysku netto wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.