Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 13,80 mln zł wobec 23,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 71,44 mln zł wobec 80,30 mln zł rok wcześniej.