Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 32,35 mln zł wobec 34,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 18,28 mln zł wobec 8,05 mln zł rok wcześniej.