Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 45,72 mln zł wobec 46,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 358,69 mln zł wobec 335,56 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 91,09 mln zł zysku netto wobec 53,74 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kw. 2012 Orbis miał 7,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 142,94 mln zł wobec 149,21 mln zł rok wcześniej.