Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 58,95 mln zł wobec 55,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 583,02 mln zł wobec 484,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 20,70 mln zł zysku netto wobec 25,11 mln zł zysku rok wcześniej.