Średnie oprocentowanie nowych lokat utrzymało się na poziomie 4,9 proc.

Średnie oprocentowanie nowych depozytów złotowych gospodarstw domowych w przypadku lokat do 1 miesiąca wyniosło w lipcu 2012 r. 3,6 proc., wobec 3,7 proc. w czerwcu i 3,7 proc. w czerwcu 2011 r.

Oprocentowanie nowych lokat gospodarstw domowych na okres 1-3 miesiące wyniosło w lipcu br. 5,6 proc., w czerwcu 5,7 proc. wobec 4,7 proc. w lipcu 2011 r. Oprocentowanie depozytów 3-6 miesięcznych wyniosło analogicznie: 5,6 proc., 5,5 proc. wobec 4,6 proc. w lipcu ub. r.

Zgodnie z danymi NBP nowe lokaty 6-12-miesięczne oprocentowane były w lipcu 2012 r. w wysokości 5 proc. wobec 4,9 proc. w czerwcu 2012 r. i 4,2 proc. w lipcu 2011 r. Oprocentowanie lokat powyżej 12 miesięcy wyniosło w lipcu 2012 r. 5,3 proc. wobec 5,1 proc. w czerwcu 2012 r. i 4,3 proc. w lipcu 2011 r.

Średnie oprocentowanie nowych depozytów gospodarstw domowych ogółem wyniosło w lipcu 2012 r. 4,9 proc., czyli tyle samo, ile w czerwcu 2012 r. wobec 4,2 proc. w lipcu 2011 r.

Oprocentowanie nowych depozytów przedsiębiorstw zakładanych na okres do jednego miesiąca wyniosło 4,3 proc. w lipcu 2012 r., 4,2 proc. w czerwcu br. w porównaniu z 3,9 proc. w lipcu 2011 r.

Zgodnie z komunikatem, oprocentowanie nowych depozytów firm zakładanych na okres 1-3 miesięcy wyniosło 5,4 proc. w lipcu 2012 r. W czerwcu br. było to 5,5 proc., a w lipcu 2011 r. 4,7 proc. Oprocentowanie depozytów 3-6 miesięcznych wyniosło analogicznie: 5,4 proc., 5,2 proc. oraz 5,0 proc.; depozytów 6-12 miesięcznych: 5,3 proc., 5,6 proc. i 4,6 proc., a lokat powyżej 12 miesięcy: 5,3 proc., 5,6 proc., 4,6 proc.

Średnie oprocentowanie nowych depozytów przedsiębiorstw ogółem wyniosło w lipcu 2012 r. 4,6 proc., czyli tyle samo ile w czerwcu 2012 r., wobec 4,1 proc. w lipcu 2011 r.