Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w II kwartale 2012 roku o 1,7 proc. Wcześniejsze wyliczenie Departamentu Handlu USA mówiło o wzroście PKB w II kwartale o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.

W I kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,0 proc.