Po pierwszym półroczu grupa zrealizowała 43,4% dolnych widełek prognozowanego wyniku brutto i 32,4% zysku netto, poinformowała spółka w komunikacie.

„To jednocześnie najwyższy w historii grupy poziom półrocznych przychodów ze sprzedaży, dzięki któremu jej udział w rynku wierzytelności na sprzedaż w pierwszym półroczu 2012 r. wzrósł ponad dwukrotnie tj. do poziomu 4,15 proc. Jeszcze wyższą, bo 142-procentową dynamikę wzrostu rok do roku, odnotowano na poziomie zysku brutto na sprzedaży, który po pierwszej połowie 2012 r. wyniósł 20,3 mln zł. Grupa zarobiła również znacznie więcej niż przed rokiem" - podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 42,3 mln zł i były wyższe o 136% w skali roku.

„Znaczący wpływ na wyniki pierwszego półrocza miał harmonogram wprowadzenia pakietów wierzytelności do etapu windykacji sądowo-egzekucyjnej oraz jednorazowy koszt tej operacji. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 r. ponieśliśmy 15,4 mln zł, tj. ponad połowę nakładów na windykację zaplanowanych na cały rok. Ten czynnik będzie więc w dużo mniejszym stopniu wpływał na wyniki w drugiej połowie roku. Ponadto, nakłady poniesione na windykację w pierwszym półroczu przełożą się na wpływy finansowe w kolejnej części roku"- powiedział wiceprezes Wojciech Andrzejewski, cytowany w komunikacie.

W ciągu pierwszych dwóch kwartałów grupa zrealizowała ponad 55% dolnych widełek prognozowanych przychodów za rok 2012 r. W całym roku zarząd PRESCO prognozuje wypracowanie przychodów na poziomie 76,5-85,5 mln zł. Wynik na poziomie brutto na sprzedaży ma znaleźć się w przedziale 46,8-52,5 mln zł, a zysk netto 25,7-29 mln zł. Po pierwszym półroczu grupa zrealizowała 43,4% dolnych widełek prognozowanego wyniku brutto i 32,4% zysku netto. Na koniec I półr. PRESCO osiągnęło rekordową w historii spółki liczbę 897 tys. obsługiwanych spraw, o łącznej wartości 1,15 mld zł.

Spółki grupy zawarły umowy nabycia portfeli wierzytelności detalicznych zarówno od podmiotów z segmentu finansowego, jak i mediów elektronicznych. Łącznie, w roku 2012 grupa zainwestowała 54,7 mln zł w pakiety o wartości nominalnej 256,1 mln zł.

Spółka podała, że zakupy zrealizowane w tym roku finansowała przede wszystkim dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B, C i D, kredytu rewolwingowego i reinwestowaniu wypracowanych środków.

„Obecnie do wykorzystania w ramach otwartego Programu Emisji Obligacji pozostało nam 80 ze 150 mln zł, jednak ze względu na ostrożne podejście do zadłużania się, przewidujemy, że następne inwestycje w tym roku będą finansowane przede wszystkim z środków własnych"- zaznaczył Andrzejewski.

Na kolejną emisję papierów dłużnych spółka może zdecydować się, jeśli na rynku pojawią się wyjątkowo atrakcyjne okazje inwestycyjne.