Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 65,53 mln zł wobec 45,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 861,70 mln zł wobec 799,13 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 14,63 mln zł zysku netto wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Pfleiderer Grajewo miała 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 449,62 mln zł wobec 402,92 mln zł rok wcześniej.