Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 31,37 mln zł wobec 33,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 70,11 mln zł wobec 68,31 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki osiągnięte w II kwartale 2012 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami odpowiednich kwartałów 2011 r., przede wszystkim ze względu na zmianę struktury Grupy Kapitałowej (konsolidacja Grupy TGE od marca 2012 r.), zmianę struktury finansowania Grupy GPW oraz ze względu na zastosowanie przez GPW rachunkowości zabezpieczeń od stycznia 2012 r." - czytamy w raporcie.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 60,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem wobec 71,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 134,05 mln zł wobec 137,47 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie odpowiednio: 59,05 mln zł wobec 71,31 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 46,91 mln zł zysku netto wobec 67,18 mln zł zysku rok wcześniej.