"Biorąc pod uwagę wyniki drugiego kwartału i całego pierwszego półrocza, także uwarunkowania w zakresie czynników popytowych oraz sytuację w gospodarce światowej, można oczekiwać, że w najbliższych kwartałach - mówię tu o drugim półroczu - tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce utrzymają się, ale tempo wzrostu może być nieco wolniejsze, niż w drugim kwartale" - powiedziała dziennikarzom w czwartek Dmochowska.

"Aby zachować 2,5 proc. wzrostu PKB w 2012 roku (założenie budżetowe - PAP), to arytmetyka wskazuje, że tempo wzrostu w drugim półroczu powinno być na poziomie 2,0-2,2 proc. W świetle danych, które mamy w tej chwili nie wydaje się to zagrożone" - mówiła na konferencji GUS Dmochowska.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł w drugim kw. 2012 roku o 2,4 proc. rok do roku wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 2,9 proc. i po wzroście w pierwszym kw. 3,5 proc. - podał w czwartek GUS. Inwestycje wzrosły o 1,9 proc., a popyt krajowy spadł o 0,2 proc. rdr.