Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,17 mln zł wobec 16,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 178,16 mln zł wobec 169,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 2,46 mln zł straty netto wobec 1,37 mln zł straty rok wcześniej.