Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,05 mln zł wobec 11,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 963,17 mln zł wobec 800,92 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2011/12 roku obrotowego spółka miała 47,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 52,70 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 4337,56 mln zł wobec 3562,16 mln zł.