Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 4,06 mln zł wobec 3,31 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 42,63 mln zł wobec 42,52 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 9,87 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,34 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 83,64 mln zł wobec 83,53 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 9,65 mln zł straty netto wobec 8,88 mln zł straty rok wcześniej.