Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,02 mln zł wobec 24,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 72,27 mln zł wobec 84,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 9,94 mln zł zysku netto wobec 20,50 mln zł zysku rok wcześniej.