Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,00 mln zł wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 312,05 mln zł wobec 313,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 6,39 mln zł zysku netto wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej.