Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,03 mln euro wobec 4,92 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 47,97 mln euro wobec 41,57 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 9,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 10,80 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 92,27 mln euro wobec 82,59 mln euro.