Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,81 mln USD wobec 8,30 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 27,79 mln USD wobec 22,11 mln USD rok wcześniej.